Hukuki Danışmanlık

Büromuz gerek bireysel gerekse de kurumsal nitelikteki şirketlerin karşılaştıkları hukuki sorun ve ihtilafların çözümünde, açılacak ve açılmış her türlü davanın deneyimli avukatlarımızca temsil ve takibatı ile hukuki yardımda bulunmayı,şirketinizi yada şahsınızı en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlar.

Devamı...

Temsil

Ticari şirketlerin, gerçek kişi tacirlerin, tüzel kişiliği olmayan kuruluşların; ticari işletme işletmekten, haksız rekabetten, kıymetli evraktan, cari hesap ilişkilerinden doğan problemlerinin de değerlendirilmesi ve sorunların ilgili dava öncesi, dava sürecinde ve dava sonrasında çözümünü karşılar.

Devamı...

Takip

Müvekkillerimizin her türlü iş ve işlemlerinin hukuka uygun bir şekilde yürütülmesi, tüm işlemlerin hukuka uygunluğunun denetlenmesi, karşılaştığı hukuki ihtilafların çözümlenmesi, her türlü sürecin hukuki olarak yürütülmesi, birleşme, devralma ve bölünmelerin gerçekleştirilmesi süreci takip eder.

Devamı...