İlanlar
 
Birim Adı Dosya Numarası Muhammen Bedeli (TL) İhale Başlangıç Bedeli (TL) İhalenin Başlangıç Zamanı Açıklama Detay
Tosya İcra Dairesi 2015/240 Talimat Dosyasi 82.450,00 TL 43.725,00 TL 11/01/2017 10:20:00 - 11/01/2017 10:25:00 Kastamonu İl, Tosya İlçe, 44 Ada No, 4 Parsel No, Harsat Mahallesi Siteler Mevkii Mahalle/Mevkii, Taşınmaz tapu kaydında Kargir Şerit atölyesi olarak kayıtlı olup 303,00 m² lik taşınmazın tamamı satılıktır. Yapının parselin tamamına o Detay