Hakkımızda
 

Hakkımızda

MİSYONUMUZ:

“Adalet”in, yüce makamların bahşettiği bir nimet değil, toplumun demokratik yöntemlerle kendisinin tesis ettiği bir eşit dağıtım/dağılım müessesesi olduğunun bilinci içinde, yargısal faaliyetlere bireylerin demokratik katılımını sağlamak; bireysel ve toplumsal ilişkilerin kurulmasında ve sonrasında çıkabilecek sorunların çözümünde, hukukun üstünlüğü ve profesyonellik ilkeleri çerçevesinde bireysel temsilde bulunmaktır.

VİZYONUMUZ:

Hukukla, adalet sistemiyle ve insan haklarının geliştirilmesi ve korunması ile ilgili konularda kamusal tartışmalara katılan; sadece ulusal değil, uluslararası nitelik taşıyan uyuşmazlıklarda da çözüm üreten, etkin, aktif, dinamik ve kapsayıcı çalışmalar yapmaktır.