Çalışma Alanlarımız
 

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ:

 1. Ticaret ve bilhassa Şirketler Hukuku: Her türlü ticari uyuşmazlıkta temsil ve bilhassa ticaret şirketleri ile ilgili danışmanlık hizmetleri.
 2. Bankacılık ve Finansman Hukuku: Bankacılık ve kredi sözleşmeleri ile igili her türlü uyuşmazlıkta, kurumsal ve bireysel temsil ve danışmanlık hizmetleri.
 3. İcra ve İflas Hukuku: Ticari ve bireysel, güvenceli ve güvencesiz, her türlü alacağın tahsilinde, konkordato ve iflas erteleme kurumlarının uygulanmasında temsil ve danışma, aleyhe yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerin korunması hizmetleri.
 4. Ceza hukuku: Başta ağır cezayı gerektirenler olmak üzere, her türlü ceza uyuşmazlığında bireysel temsil ve danışmanlık hizmeti.
 5. Borçlar ve Tazminat Hukuku: Sözleşmeden veya haksız fiilden doğan her türlü borç ilişkisinde ve bilhassa trafik kazalarından doğan ölüm ve yaralanmalarda, maddi ve manevi tazminat davalarında, bireysel temsil ve danışmanlık hizmetleri.
 6. Sigorta ve tazminat hukuku: Bilhassa trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma olaylarında, trafik ve ihtiyari mali sorumluluk ile kasko ve diğer mal sigortalarından kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta, bireysel temsil ve danışmanlık hizmetleri.
 7. Aile hukuku: Boşanma, nafaka, velayet ve mal rejimi davaları başta olmak üzere, her türlü aile hukuku uyuşmazlığında, bireysel temsil ve danışmanlık hizmetleri.
 8. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku: Ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan iş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları ile kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer işçilik alacaklarından kaynaklanan davalar başta olmak üzere, her türlü iş hukuku uyuşmazlığında ve ayrıca; hizmet tespiti, prim, sigortalılık ve idari para cezası iptalleri başta olmak üzere, sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta, bireysel temsil ve danışmanlık hizmetleri.
 9. İdare ve Vergi Hukuku: Bireysel ve genel düzenleyişi işlemler ve idari yaptırım kararları ile ilgili her türlü iptal ve tam yargı davaları ile kamu ihale hukuku ve vergi cezaları ile ilgili her türlü uyuşmazlıkta, bireysel temsil ve danışmanlık hizmetleri.
 10. Tüketici Hukuku: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’ndan kaynaklanan, başta fesih, iade, tazminat ve iptal davaları olmak üzere her türlü uyuşmazlıkta, bireysel temsil ve danışmanlık hizmetleri.
 11. Miras ve Eşya Hukuku: Muvazaaya ilişkin olanlar da dâhil her türlü tapu iptali, tenkis, vasiyetname iptali, mirasın reddi davaları başta olmak üzere, her türlü miras ve arazi uyuşmazlığında, bireysel temsil ve danışmanlık hizmetleri.
 12. Yazılı ve sözlü danışma hizmetleri: Her türlü hukuki ve idari uyuşmazlıkta, sözlü ve yazılı danışma ve dilekçe hizmeti.