Av. M. İhsan DARENDE
 

Av. M. İhsan DARENDE:

ihsandarende@tugrahukuk.net

Eğitim:
• İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1986 yılı mezunu

Kariyer:
• Avukatlık Ruhsat Tarihi: 31.08.1989
• İngiltere Büyükelçiliği, TC Avrupa Birliği Bakanlığı, TC Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği Tarafından Düzenlenen, Avukatlar İçin Yargı ve Temel Haklar Projesi Eğitim Sertifikası
• Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Global Hukuk Programları Direktörlüğü ile Karabük Barosu tarafından düzenlenen Ceza Muhakemesi Hukuku Semineri Katılım Belgesi
• Kastamonu Barosu tarafından düzenlenen Yeni Türk Medeni Kanunu konulu panelde konuşmacı/katılımcı
• Kastamonu Barosu tarafından düzenlenen CMUK Uygulamaları ve Savunmanlık konulu panelde konuşmacı/katılımcı
• ÜKD tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen Kadının Toplumdaki Yeri ve Kadın Hakları isimli konferansta konuşmacı/konferansçı
• Kastamonu Barosu ve Kastamonu Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen Kastamonu’da İstinaf Mahkemesi konulu panelde konuşmacı/katılımcı
Makaleler:
• Planlama Mı, Piyasa Mı? Yol Gösteren Demokratik Planlama Güdümünde Piyasa, Leges Anayasa Ve İdare Hukuku Dergisi Sayı: 1
• İletişimin Dinlenmesi, Leges Kamu Hukuku Dergisi Sayı: 2, Kazancı Hukuki Eserler Bankası, Türk Hukuk Sitesi
• Ceza Adaleti Sisteminde Sorumluluk, Leges Kamu Hukuku Dergisi Sayı: 4, Türk Hukuk Sitesi
• Cinsel Suçlarda Ruh Sağlığının Bozulması, Leges Kamu Hukuku Dergisi sayı: 3, Kazancı Hukuki Eserler Bankası, Türk Hukuk Sitesi
• Ceza Yargılamasında Görüntü Ve Ses Kasetlerinin Delil Olması, Leges Hukuk Dergisi Sayı: 9, Kazancı Hukuki Eserler Bankası, Türk Hukuk Sitesi
• Türk Borçlar Kanunu’nda Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan İbra, Leges Özel Hukuk Dergisi Sayı: 1, Türk Hukuk Sitesi
• Ekonomik Entegrasyon ve Üst Yapıyı Yönlendiren Dinamikler, Leges Özel Hukuk Dergisi Sayı: 3
• Başkanlık Sistemi Üzerine Düşünceler, Kazancı Hukuki Eserler Bankası,
• Belirsiz Alacak Davası - Kısmi Dava İlişkisi, Leges Hukuk Dergisi Sayı: 25, Kazancı Hukuki Eserler Bankası, Türk Hukuk Sitesi
• Ceza Felsefesi Açısından Ceza Sorumluluğu, Kazancı Hukuki Eserler Bankası,
• Ceza Hukukunda Nedensellik Bağı, Kazancı Hukuki Eserler Bankası, Türk Hukuk Sitesi
• CMK da Mağdura Vekil Atanması Ve Soruşturma Evresinde Bu Husustaki Hatalı Uygulamanın Yarattığı Sakıncalar, Kazancı Hukuki Eserler Bankası, Türk Hukuk Sitesi
• Destek Tazminatında İçtihat Değişikliği, Kazancı Hukuki Eserler Bankası, Türk Hukuk Sitesi
• Hukuk Muhakemeleri Kanunu nda Delil Sunma Zamanı, Leges Aylık Hukuku Dergisi Sayı: 27, Kazancı Hukuki Eserler Bankası, Türk Hukuk Sitesi
• Hukuka Aykırı Deliller, Kazancı Hukuki Eserler Bankası, Türk Hukuk Sitesi
• Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasında Kanun Yolu, Kazancı Hukuki Eserler Bankası, Türk Hukuk Sitesi
• Islahla Müddeabihin Artırılması Ve Zamanaşımı,  Leges Özel Hukuku Dergisi Sayı: 2, Kazancı Hukuki Eserler Bankası
• İş Gücü Kaybı Tazminatında İçtihat Aykırılığı (Av. Yeliz Darende İle Birlikte), Kazancı Hukuki Eserler Bankası, Türk Hukuk Sitesi
• Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönmenin Üçüncü Şahıslar Üzerindeki Etkisi, Kazancı Hukuki Eserler Bankası, Türk Hukuk Sitesi
• Yazılı Emir Yolu Sanık-Hükümlü Aleyhine İşler Mi, Kazanılmış Hak Nedir? Kazancı Hukuki Eserler Bankası,
• Yeni Borçlar Kanunu Işığında Destek Ve İş Gücü Kaybı Tazminatı, Leges (Hakemli) Hukuk Dergisi Sayı: 40, Kazancı Hukuki Eserler Bankası, Türk Hukuk Sitesi
• Yeni TCK da Çift Neticeli Sapma Ve Fikri İçtima Kazancı Hukuki Eserler Bankası,
• Yeni TCK da Hukuka Aykırılık Ve Bilhassa Meşru Müdafaa Kazancı Hukuki Eserler Bankası,
• Yeni TCK da İştirak Kazancı Hukuki Eserler Bankası,
• Yeni TCK da Olası Kast Ve Bilinçli Taksir Kazancı Hukuki Eserler Bankası,
• Yeni TCK da Suç İşlemeye Teşebbüs, Leges Kamu Hukuku Dergisi Sayı: 1,  Kazancı Hukuki Eserler Bankası, Tük Hukuk Sitesi