Av. Rıza BÜYÜKATA
 

    Av. Rıza BÜYÜKATA:

    rizabuyukata@tugrahukuk.net

    Eğitim:

  • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1993 yılı mezunu

    Kariyer:

  • Avukatlık ruhsat tarihi: 11.11.1994
  • Adalet Bakanlığı Noterlik Belgesi
  • Çeşitli siyasi ve sivil tolum kuruluşunda başkanlık ve yöneticilik
  • İngiltere Büyükelçiliği, TC Avrupa Birliği Bakanlığı, TC Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği Tarafından Düzenlenen, Avukatlar için Yargı ve Temel Haklar Projesi Eğitim Sertifikası
  • Kastamonu Barosu tarafından düzenlenen Yeni Türk Medeni Kanunu konulu panelde katılımcı
  • Kastamonu Barosu tarafından düzenlenen CMUK Uygulamaları ve savunmanlık konulu panelde katılımcı
  • Kastamonu Barosu tarafından düzenlenen Tebligat Hukuku konulu Seminerde katılımcı

    Makaleler:

İcra Hukuku alanında çeşitli makaleler.