Tuğra Hukuk Bürosu Logosu

Tuğra Hukuk Bürosu

Hoş Geldiniz

Her şey kanun yapmaktan ibaret değildir. Aksine her şey o kanunları uygulamak ve uygulatmaktan ibarettir. Uygulayan, yerine getiren daima karar verenden daha kuvvetlidir.

Neden Tuğra hukuk Bürosu?

“Adalet”in, yüce makamların bahşettiği bir nimet değil, toplumun demokratik yöntemlerle kendisinin tesis ettiği bir eşit dağıtım/dağılım müessesesi olduğunun bilinci içinde, yargısal faaliyetlere bireylerin demokratik katılımını sağlamak; bireysel ve toplumsal ilişkilerin kurulmasında ve sonrasında çıkabilecek sorunların çözümünde, hukukun üstünlüğü ve profesyonellik ilkeleri çerçevesinde bireysel temsilde bulunmaktır.

Bu ilke doğrultusunda çalışarak ; Dürüst, profesyonel, deneyimli, mesleğe ve kişilere saygılı ve uzman kadromuzla 30 yılı aşkın süredir kutsal olan adalete ve siz değerli müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

0
Avukat
0
Çalışan
0
Yıllık Deneyim

Uzmanlık Alanlarımız

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan iş kazalarından kaynaklanan tazminat alacakları ve işçilik alacaklarından kaynaklanan davalar başta olmak üzere yasal temsil ve danışma hizmeti sağlamaktayız.

Ceza Hukuku

Başta ağır cezayı gerektirenler olmak üzere, her türlü ceza uyuşmazlığında bireysel temsil ve danışmanlık hizmeti.

miras hukuku

Muvazaaya ilişkin olanlar da dâhil her türlü tapu iptali, tenkis, vasiyetname iptali, mirasın reddi davaları başta olmak üzere, her türlü miras ve arazi uyuşmazlığında, bireysel temsil ve danışmanlık hizmetleri.

icra ve iflas hukuku

Ticari ve bireysel, güvenceli ve güvencesiz, her türlü alacağın tahsilinde, konkordato ve iflas erteleme kurumlarının uygulanmasında temsil ve danışma, aleyhe yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerin korunması hizmetleri.

Sigorta ve tazminat hukuku

Bilhassa trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma olaylarında, trafik ve ihtiyari mali sorumluluk ile kasko ve diğer mal sigortalarından kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta, bireysel temsil ve danışmanlık hizmetleri.

Aile Hukuku

Boşanma, nafaka, velayet ve mal rejimi davaları başta olmak üzere, her türlü aile hukuku uyuşmazlığında, bireysel temsil ve danışmanlık hizmetleri.

idare ve vergi hukuku

Bireysel ve genel düzenleyişi işlemler ve idari yaptırım kararları ile ilgili her türlü iptal ve tam yargı davaları ile kamu ihale hukuku ve vergi cezaları ile ilgili her türlü uyuşmazlıkta, bireysel temsil ve danışmanlık hizmetleri.

ticaret ve Şirketler Hukuku

Her türlü ticari uyuşmazlıkta temsil ve bilhassa ticaret şirketleri ile ilgili danışmanlık hizmetleri.

Avukatlar

Recep Bacıroğlu

Avukat

Kurucu Ortak

yeliz darende

Avukat & Arabulucu

Kurucu Ortak

Mehmet İhsan Darende

Avukat

Kurucu Ortak

Özel Hizmetlerimiz

Yasal Danışmanlık

Sözleşme Hazırlama

Arabuluculuk

Bilirkişilik

Tuğra Hukuk Bürosu Kastamonu’da kurulmuş olup ulaşım, bankacılık, sağlık, ziraat, enerji gibi pek çok alanda hizmet gösteren kişi ve kurumla birlikte çalışmaktadır.

Copyright © 2022 Tuğra Hukuk Bürosu