Tuğra Hukuk Bürosu Logosu

Çalışma Alanlarımız

25 yıllık tecrübe ile

Hizmet Verdiğimiz Alanlar

Şirketler Hukuku & Ticaret Hukuku

Her türlü ticari uyuşmazlıkta temsil ve bilhassa ticaret şirketleri ile ilgili danışmanlık hizmetleri.

 

Ceza hukuku

Başta ağır cezayı gerektirenler olmak üzere, her türlü ceza uyuşmazlığında bireysel temsil ve danışmanlık hizmeti.

 

aile hukuku

Boşanma, nafaka, velayet ve mal rejimi davaları başta olmak üzere, her türlü aile hukuku uyuşmazlığında, bireysel temsil ve danışmanlık hizmetleri.

 

Sigorta ve tazminat hukuku

Bilhassa trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma olaylarında, trafik ve ihtiyari mali sorumluluk ile kasko ve diğer mal sigortalarından kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta, bireysel temsil ve danışmanlık hizmetleri.

 

Gayrimenkul hukuku

Tapu iptali, İpotek terki, El atmanın önlenmesi, Şuf’a hakkı, Gayrimenkul hukuk danışmanlığı gibi pek çok konu ve işlerde hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti.

 

İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku

Ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan iş kazalarından kaynaklanan tazminat alacakları ve işçilik alacaklarından kaynaklanan davalar başta olmak üzere yasal temsil ve danışma hizmeti sağlamaktayız.

 

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a ilişkin her türlü dava ve işlerde takip ve danışmanlık hizmeti. 

icra ve iflas hukuku

Ticari ve bireysel, güvenceli ve güvencesiz, her türlü alacağın tahsilinde, konkordato ve iflas erteleme kurumlarının uygulanmasında temsil ve danışma, aleyhe yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerin korunması hizmetleri.

 

arabuluculuk

Başta İş Davaları ve Ticari Davalar olmak üzere uyuşmazlıkların hızlı, kesin ve profesyonel olarak çözümlenmesi ve sonuçlandırılması hizmeti.

idare ve vergi hukuku

Bireysel ve genel düzenleyişi işlemler ve idari yaptırım kararları ile ilgili her türlü iptal ve tam yargı davaları ile kamu ihale hukuku ve vergi cezaları ile ilgili her türlü uyuşmazlıkta, bireysel temsil ve danışmanlık hizmetleri.

 

kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar

Kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması, kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, halen kat mülkiyetine çevrilmeyen arsa veya yapı için ortaklığın giderilmesi davasının açılması, kat maliklerinin mülkiyet hakkından doğan haklarının korunması gibi pek çok konuda takip ve danışmanlık hizmeti.

Miras hukuku

Muvazaaya ilişkin olanlar da dâhil her türlü tapu iptali, tenkis, vasiyetname iptali, mirasın reddi davaları başta olmak üzere, her türlü miras ve arazi uyuşmazlığında, bireysel temsil ve danışmanlık hizmetleri.

 

bireysel ve kurumsal danışmanlık

İşletmeniz veya şahsi her türlü hukuki sorununuz hakkında bilgi verme hizmeti.

sözleşme hazırlama

Kira sözleşmesi, anlaşmalı boşanma protokolü, satış sözleşmesi gibi çeşitli sözleşme ve protokollerde mesleki bilgi ve deneyimlerimizi paylaşma ve sözleşme-protokol hazırlama hizmeti.

Kamulaştırma hukuku

Kamulaştırma bedeline itiraz, kamulaştırma kararına itiraz ve kamulaştırmasız el atmadan dolayı tazminat davası ve benzeri bir çok konuda yasal temsil ve danışmanlık hizmeti.

Tuğra Hukuk Bürosu Kastamonu’da kurulmuş olup ulaşım, bankacılık, sağlık, ziraat, enerji gibi pek çok alanda hizmet gösteren kişi ve kurumla birlikte çalışmaktadır.

Copyright © 2022 Tuğra Hukuk Bürosu